• BLS-D Acamy Thailand
  • First Aid
  • Basic Life Support courses
pediatric first aid

วิธีการปฐมพยาบาล เด็กโต และเด็กเล็ก อย่างมีประสิทธิภาพ

การเดินทางใช้ชีวิตในปัจจุบันบนท้องถนน ในทะเล หรือแม้กระทั่งในบ้านที่อยู่อาศัยทุกวินาทีอาจเกิดอุบัติเหตุขึ้นกับเด็กๆ ได้ เราควรเรียนรู้วิธีการปฐมพยาบาลเบื้องต้น หากมีอาการปวดหัว ปวดท้อง เราควรจะรู้ว่าต้องทำอย่างไร

บ่อยครั้งที่การปฐมพยาบาลเบื้องต้นในเด็กมีลักษณะฉุกเฉิน / เร่งด่วน จำเป็นต้องได้รับการช่วยเหลืออย่างทันท่วงที  โดยอาศัยการรักษาปฐมพยาบาลเบื้องต้นอย่างรวดเร็วและถูกต้อง

ในหลักสูตรการปฐมพยาบาลเบื้องต้นสำหรับเด็กเล็ก และเด็กโต  ทุกคนในครอบครัวสามารถมีส่วนร่วมและเข้าถึงได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งแนะนำสำหรับพ่อแม่ ปู่ ย่า ตา ยาย ครูพี่เลี้ยง พี่เลี้ยงเด็ก  และสำหรับบุคคลทั่วไปที่สัมผัสใกล้ชิดกับเด็กทุกวัยในรูปแบบต่างๆ


หลักสูตรการปฐมพยาบาลนี้จะอธิบายขั้นตอนต่างๆ พร้อมทั้งภาคทฤษฏีในชั้นเรียน และภาคปฏิบัติในการช่วยเหลือเบื้องต้นกับเด็ก เน้นการสอนฝึกปฏิบัติด้วยหุ่นเด็ก และสอนวิธีการช่วยเหลือเบื้องต้นอย่่างทันท่วงที ระหว่างรอนำส่งแพทย์เพื่อทำการรักษาต่อไป


หัวข้อการอบรมประกอบด้วย

วิธีการปฐมพยาบาลเด็กเล็ก และเด็กโต
การปลดบล็อกสำหรับเด็ก
การช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานสำหรับเด็ก (P-BLS)
วิธีการปฐมพยาบาลผู้ป่วย เป็นลม
วิธีการปฐมพยาบาลผู้ป่วย ที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุไฟไหม้ ไฟดูด และน้ำร้อนลวก
วิธีการปฐมพยาบาลผู้ป่วย ที่มีอาหาร หรือวัตถุติดคอ
วิธีการปฐมพยาบาลผู้ป่วย ที่มีอาการฟกช้ำ บวม เคล็ด จากการกระแทก
วิธีการปฐมพยาบาลผู้ป่วย อุบัติเหตุในที่พักอาศัย
วิธีการปฐมพยาบาลผู้ป่วย จมน้ำ
วิธีการปฐมพยาบาลผู้ป่วย อุบัติเหตุรถยนต์
วิธีการปฐมพยาบาลผู้ป่วย ภาวะตัวร้อนเกิน หรือภาวะไข้สูง


วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

  • เรียนรู้และการฝึกฝนในผู้ป่วยเด็ก
  • เรียนรู้การเทคนิคการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน (P-BLS) ในผู้ป่วยเด็ก
  • ให้การช่วยเหลือและการปฐมพยาบาลที่ถูกต้องในผู้ป่วยเด็ก
  • วิธีการสังเกตุอาการของโรคหลักในผู้ป่วยเด็ก

การรับรอง

ผู้เรียนที่สอบผ่านจะได้รับใบประกาศนียบัตรผู้ดำเนินการปฐมพยาบาลสำหรับเด็ก และได้รับสื่อการเรียนการสอน BLS-D Academy เพื่อใช้เป็นสื่อการเรียนรู้ทางออนไลน์หรือแบบดิจิทัลเท่านั้น และรับประกันการอัปเดตเนื้อหาตามหลักเกณฑ์ล่าสุดอย่างเป็นทางการตลอดเวลา