• BLS-D Acamy Thailand
 • First Aid
 • Basic Life Support courses
BLS-D Thailand academy "first aid" - basic life support course manichin

BLS-D – การช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานและการช๊อตไฟฟ้า

BLS-D / PBLS-D / EFR – BASE LIFE SUPPORT AND DEFIBRILLATOR COURSE หลักสูตรการปฐมพยาบาล / สำหรับบุคคลทั่วไป เหมาะสำหรับทุกคน

ในระหว่างการเรียนหลักสูตรการฝึกอบรม คุณจะได้เรียนรู้การช่วยเหลือผู้ป่วยในระหว่างที่รอการช่วยเหลือจากทีมกู้ชีพ หลักสูตรการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานและการช๊อตไฟฟ้า BLS-D / หลักสูตรการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานสำหรับเด็ก PBLS-D และได้รับความสนใจจากบุคคลทั่วไปเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก

โดยวัตถุประสงค์หลักคือการช่วยชีวิตในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินได้ทันท่วงที ให้ทุกคนมีความรู้และปฏิบัติในการช่วยเหลือผู้อื่นอย่างเต็มความสามารถ

หลักสูตรโปรแกรมประกอบด้วย:

 • เทคนิคการช่วยฟื้นคืนชีพ CPR ในเด็กและผู้ใหญ่
 • การเปิดทางเดินหายใจในเด็กและผู้ใหญ่
 • การใช้เครื่องกระตุ้นหัวใจภายนอกอัตโนมัติ AED, Automatic External Defibrillator

การเข้าร่วมหลักสูตรการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานและการช๊อตไฟฟ้า (BLS-D) จะเปิดโลกแห่งความรู้ใหม่ๆ ให้ตระหนักถึงความสามารถในการสร้างความแตกต่าง และเข้าช่วยเหลือได้สุดความสามารถอย่างทันท่วงทีในกรณีที่จำเป็น

 • การช่วยหายใจ อย่างมีประสิทธิภาพ
 • วิธีการสังเกตุและช่วยเหลือผู้ป่วยที่ภาวะหัวใจหยุดเต้นเฉียบพลัน
 • วิธีการสังเกตุผู้ป่วยที่มีภาวะหัวใจวาย (กล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน)
 • การจัดระบบการช่วยเหลือผู้ป่วยทางการแพทย์อย่างมีประสิทธิภาพ
 • ฝึกการช่วยฟื้นคืนชีพ CPR, การใช้เครื่องกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้าภายนอกอัตโนมัติ (AED) สำหรับบุคคลทั่วไปและสำหรับเด็ก

นี่คือสิ่งที่คุณจะได้รับหลังจากการเข้าอบรบเรียนรู้ ฝึกปฏิบัติ ตลอดจนจบหลักสูตรทั้งหมดแล้ว

วิทยากรผู้สอนคุณภาพ BLS-D Academy จะนำคุณไปสู่การรับรู้และการมีจิตใจที่ดีขึ้นในช่วงเวลาสำคัญ


blsd academy first aid
blsd academy first aid
BLS-D academy first aid training academy
BLS-D academy first aid training academy
first-aid instructor training pediatric
first aid instructor training pediatric
first aid academy
first aid , basic life support
BLS-D Thailand academy "first aid" - basic life support course manichin
EFR – “Emergency Firs Aid” – BLS-D – Basic Life Support and defirillator course Thailand

โครงสร้างของหลักสูตรการปฐมพยาบาล

การฝึกสอนในระหว่างหลักสูตรทั้งหมด จะอธิบายด้วยวิธีที่สามารถเข้าใจได้ง่าย โดยมีภาพประกอบอย่างถูกต้อง โดยครูผู้สอนและผู้ช่วย

นอกจากนี้เพื่อสร้างเทคนิคในแบบของตัวเอง หลักสูตรนี้ส่วนใหญ่จะทุ่นเทให้กับการทดสอบภาคปฏิบัติจริงกับหุ่นที่ได้รับการรับรอง และโดย AED Trainer ซึ่งสามารถจำลองสถานการณ์ต่างๆ ที่ผู้ช่วยชีวิตสามารถปฏิบัติได้จริงด้วยตนเอง

แลในตอนท้ายของแต่ละหลักสูตรจะมีการตรวจสอบความรู้ ซึ่งดำเนินการผ่านข้อสอบแบบปรนัย ช่วยให้คุณสามารถทบทวนหัวข้อทั้งหมดและชี้แจงข้อสงสัยได้


วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

เมื่อคุณได้เข้าร่วมหลักสูตร BLS-D / PBLS-D course of BLS-D Academy คุณจะได้เรียนรู้วิธีการ ดังนี้ :

 • สามารถรับมือและป้องกันอุบัติเหตุที่เกินขึ้นในบ้านที่ทำให้เกิดภาวะหยุดหายใจ หรือภาวะหัวใจหยุดเต้น
 • สามารถสังเกตุสัญญานและอาการของภาวะหัวใจหยุดเต้นกะทันหัน
 • สามารถประเมินสถานการณ์ที่เกิดขึ้น และให้ความช่วยเหลือที่เหมาะสมในสถานการณ์ภาวะหยุดหายใจ หรือภาวะหัวใจหยุดเต้น
 • การฝึก CPR ในผู้ใหญ่ เด็ก และทารก
 • การแจ้งเตือนเหตุฉุกเฉิน และการให้ข้อมูลที่ถูกต้อง
 • การใช้เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าฯ AED ในผู้ใหญ่และเด็ก
 • ดำเนินการซ้อมรบโดยไม่ปิดกั้น ในผู้ใหญ่ เด็ก และทารก
 • การป้องกันสิ่งแปลกปลอมในเด็ก และทารก

การรับรองหลักสูตรระหว่างประเทศ BLS-D FIRST AID

เมื่อสำเร็จหลักสูตรคุณจะได้รับการรับรองผู้ปฏิบัติการปฐมพยาบาล ซึ่งเป็นที่ยอมรับทั่วโลก

ซึ่งในความจริงแล้วหลักสูตรเฉพาะนี้มักจะใช้เพื่อรับรองหน่วยกิตจากมหาวิทยาลัย หรือเพื่อใช้ในการแข่งขันสาธารณะ (ดูข้อกำหนด)
ความสำเร็จของการรับรองหลักสูตร BLS-D / PBLS-D ยังเป็นข้อบังคับและเป็นการเตรียมการสำหรับ Rescue Diver และ Freediving 3 ° ระดับหลักสูตรในหน่วยงานสอนดำน้ำที่สำคัญของโลก

สื่อประกอบการสอน
คู่มือประกอบการสอนที่เข้าใจง่าย มีรูประกอบมากมายตามข้อกำหนดของ ILCOR, International Liaison Committee on Resuscitation.

BLS-D Academy มีการใช้สื่อออนไลน์หรือสิ่งพิมพ์ในรูปแบบของดิจิตอลเท่านั้น เพื่อรับประกันว่าคุณจะได้รับเนื้อหาหลักเกณฑ์ที่อัพเดตล่าสุดอย่างเป็นทางการตลอดเวลา